KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Et ürünleri üreten firmamız Kaliteyi gerçekleştirme ve Gıda Güvenliğinin sağlanması konusunda aşağıda verilen ilkeleri Politika olarak benimser.

• Gıda Üretim Teknolojisi Kurallarına Ve Yasal Mevzuata Uyarak, Gıda Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Her Türlü Konuda Önlem Alarak, HACCP standartlarına ve Gıda Kodeksine uygun üretim yapmak.

• Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,

• Tam hijyenik koşullarda üretim yaparak, Takım Çalışmasını Uygulayan, Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına Göre Çalışan Eğitimli Personel ile Güvenli Gıda Sunumunu Sağlamak, Kalite Ve Verimliliği Arttırmak

• ISO 9001:2015, ISO 22000 Standartlarına uygun olarak sistemi sürekli geliştirmek, gözden geçirmek, iyileştirmek ve sürdürmek,

• Tüm üretim zincirimiz boyunca, hammadde temininden müşteriye kadar bütün aşamalarda ilgili çevrelerle etkin bir iletişim oluşturmak.

• Müşteri Beklenti Ve İhtiyaçlarını Doğru Ve Zamanında Gerçekleştirerek, Müşteri Memnuniyetini Sürekli Kılmak

• Tüm Çalışma Aşamalarında Ve Çalışanlarıyla Doğayı Koruyarak Temiz Ve Daha Güzel Bir Çevre Yaratmaktır.

Amacımız;
Politikamızı Uygularken, Hedeflerimizi Daha Da Yükseklere Taşımak, Daima İlkeli, Açık Ve Dürüst Olmaktır.